En record de Felisa López

La comunitat educativa de l’Institut Narcís Oller està de dol perquè ens ha deixat la professora Felisa López Iñigo. Catedràtica de Matemàtiques, la senyoreta Felisa formava part del grup de professores pioneres del centre, aquell grup de professores com la senyoreta Cardó, la senyoreta Amèlia i la pròpia Felisa que, en el llunyà 1952, van configurar el primer claustre del flamant i nou Institut de Batxillerat Tècnic Agrícola Narcís Oller.

Des de 1952, fins a la seva jubilació el 1986, la senyoreta Felisa va impartir Matemàtiques a centenars, milers, d’alumnes del primer Batxillerat que es va impartir a l’Alt Camp. Primer el ja esmentat Tècnic Agrícola; finalment el Batxillerat Unificat i Polivalent. Un cop jubilada, va seguir residint a Valls, on tothom la recordarà per la seva afabilitat, bon tracte i optimisme innats. Una salut de ferro i aquest bon humor i positivisme li han permès gaudir d’una llarga vida. Lamentem el traspàs de l’última membre del claustre fundador del centre.

Gràcies per tot, Felisa. 

Valls, febrer de 2019.