LICITACIÓ SERVEI NETEJA

Queda adjudicat el contracte del servei de neteja a l’empresa RENET Multiserveis amb CIF B08908097, atès que ha obtingut la puntuació més alta, per un import total de 41.438 euros, IVA exclòs (50.140 euros, IVA inclòs), amb un termini d’execució de 1 de gener de 2018 a… Llegeix més»