LICITACIÓ SERVEI NETEJA

Queda adjudicat el contracte del servei de neteja a l’empresa RENET Multiserveis amb CIF B08908097, atès que ha obtingut la puntuació més alta, per un import total de 41.438 euros, IVA exclòs (50.140 euros, IVA inclòs), amb un termini d’execució de 1 de gener de 2018 a… Llegeix més»

LICITACIÓ SERVEI NETEJA

Amb data 24/10/17 es fa pública la licitació del contracte del Servei de Neteja de l’INS Miramar. La tramitació és ordinària i el procediment és obert.

El termini de presentació d’ofertes és fins a les 13.00 hores del dia 9 de novembre de 2017.

Visita tècnica

El proper dia 26 d’octubre a les 12.00 hores tindrà lloc la visita guiada per donar a conèixer els espais i les instal·lacions de l’Institut Miramar a les empreses licitadores.

  • Punt de trobada: vestíbul del centre.
  • Durada aproximada de la visita: 30 minuts

PCA

PPT