PLA D’OBERTURA DE CENTRE
Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius (per a alumnes menors de 18 anys)
Declaració responsable d’alumnes majors de 18 anys (batxillerat i cicles formatius)

Preinscripció Batxillerat

L’alumnat de 4t d’ESO que vol fer el Batxillerat en el mateix centre NO CAL FER LA PREINSCRIPCIÓ

Termini per presentar la sol·licitud: del 27 de maig al 3 de juny de 2020

Termini per presentar la documentació: fins al 4 de juny de 2020

Correu electrònic oficial per a la preinscripció per enviar documentació i fer consultes: preinscripcio@iesmartilhuma.org

 Es pot demanar cita prèvia al telèfon 669 53 03 55 per emplenar la sol·licitud informàtica amb suport presencial

Documentació:

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà aportar una còpia del llibre de família. La documentació s’ha d’enviar escanejada o fotografiada per les dues cares.

Per justificar els criteris de prioritat, en enviar la sol·licitud (tant l’electrònica com la de suport informàtic) s’executen les consultes telemàtiques a les diferents administracions. En el resguard de la sol·licitud es detalla si s’ha pogut verificar el criteri o no. Cal tenir en compte que la consulta de l’empadronament (i si no s’ha pogut verificar algun dels altres criteris també) es realitza en diferit. Així doncs, es rebrà un segon correu electrònic a l’adreça que s’ha fet constar en la sol·licitud, juntament amb la còpia del resguard. En aquest resguard es detalla la documentació que cal enviar per correu electrònic escanejada o fotografiada a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

Preinscripció Cicles Formatius

L’alumnat de 4t d’ESO que vol fer un Cicle Formatiu en el mateix centre HA DE FER LA PREINSCRIPCIÓ

Termini per presentar la sol·licitud: del 2 al 8 de juny de 2020

Termini per presentar la documentació: fins al 9 de juny de 2020

Correu electrònic oficial per a la preinscripció per enviar documentació i fer consultes: preinscripcio@iesmartilhuma.org

 Es pot demanar cita prèvia al telèfon 669 53 03 55 per emplenar la sol·licitud informàtica amb suport presencial

Documentació:

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

GRÀCIES, GRÀCIES I GRÀCIES!!

L’institut MLH torna a demostrar de nou que la unió fa la solidaritat, que sap mirar cap a tot arreu i que sap contestar quan se’l demana.
817,07€ recollits per al grup de recerca del càncer del desenvolupament, més conegut com a càncer infantil, de l’Hospital… Llegeix més»