Coordinació Institut Obert de Catalunya (IOC)

L’INS Màrius Torres com a centre col·laborador de l’IOC.
L’Institut Obert de Catalunya (IOC) http://ioc.xtec.cat ofereix estudis a distància de manera telemàtica. Això vol dir que tota la relació entre el seu professorat i l’alumnat es fa a través d’internet, mitjançant una plataforma educativa basada en el programa Moodle. No obstant això, l’IOC compta amb el suport de nombrosos centres situats arreu de Catalunya per facilitar determinades gestions administratives. L’INS Màrius Torres és un d’aquests centres col·laboradors.
Les funcions del centre col·laborador són les següents:
• Donar informació a l’alumnat que té assignat i a les persones interessades a seguir estudis a distància amioc_centre_col_800b l’IOC.
• Ajudar en els tràmits administratius i recollir documentació.
• Exercir la tutoria de l’alumnat assignat.
• Cedir les instal·lacions per fer els exàmens i gestionar-los.
Estudis que s’ofereixen
Entre els diversos estudis que ofereix l’IOC, l’INS. Màrius Torres col·labora en els següents:
• Batxillerat. 1r i 2n curs, en totes les modalitats: Arts, Humanitats i Ciències socials, Ciències i Tecnologia. Cada any acadèmic es divideix en dos semestres.
• GES (Graduat en Educació Secundària). S’estructura en 34 mòduls trimestrals amb continguts dels àmbits de llengües, de matemàtiques, de ciències i tecnologia i de ciències socials. S’obté el títol un cop superats tots els mòduls.
• Curs de preparació o de formació per a la PACFGS (prova d’accés a cicles formatius de grau superior). És un curs destinat a persones que vulguin presentar-se a la prova d’accés per accedir a algun cicle formatiu de grau superior. S’ofereixen les 4 matèries comunes –català, castellà, idioma estranger (anglès, francès, alemany)– i totes les específiques. La superació del curs no implica l’accés directe a cicles de grau superior, ja que només és un curs per als que necessiten formar-se per presentar-se a la prova.
• Curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS). És un curs similar a l’anterior, però reservat a persones que ja tenen un CFGM superat. La superació d’aquest curs comporta l’accés directe a cicles de grau superior, sense passar per cap més prova.

Inscripció
La matrícula es fa abans de començar cada període, segons el calendari predeterminat per l’IOC.
Qui vulgui inscriure’s al batxillerat o al curs de la PACFS pot fer tot el procés telemàticament “des de casa” (seguint les instruccions de la web de l’IOC) o demanar ajuda al centre de suport. Qui vulgui inscriure’s al GES, ha de passar pel centre de suport per completar part del procés.
La documentació sempre s’ha de fer arribar al centre de suport, presencialment, per correu postal o missatger.
Estudis previs
L’alumnat amb estudis inciats en un altre règim pot demanar el reconeixement de les matèries superades, de manera que només haurà de cursar les que li faltin per acabar. La inscripció es fa per matèries soltes, cosa que permet que cada alumne/a decideixi el seu ritme d’estudi.

Com s’hi estudia?
El curs acadèmic es divideix en dos semestres (Batxillerat i cursos d’accés a CFGS) o tres trimestres (GES). El sistema d’estudis de l’IOC es desenvolupa mitjançant un Moodle, i és en aquest entorn informàtic on es realitza la comunicació entre l’alumnat i el professorat. Cada dues setmanes es proposen uns continguts i unes activitats que els alumnes han de lliurar puntualment.
Avaluació
L’avaluació de cada matèria cursada la fa el professorat de l’IOC al final de cada període acadèmic (semestre o trimestre). Els elements que es tenen en compte són els següents:
• Activitats quinzenals lliurades per cada alumne/a.
• Examen final (semestral o trimestral). Les proves arriben elaborades pel professorat de l’IOC. El centre col·laborador els passa a l’alumnat i un cop fets els envia a la seu central per a la correcció i avaluació.
• Observacions del seguiment tutorial.