Instagram: a tool for improving our society

 

This week 3rd CSE students have discovered that Instagram can be a very useful tool for disseminating and raising awareness among the population about social issues of high relevance.

AIDS, animal abuse, bullying, homophobia, stereotypes and gender roles, male-hostilities and famine and poverty, among others, have been treated in different accounts of Instagram to promote a change and make it A place a little better world.

The project has culminated with brief presentations before the class group. If you want to know a little more about these issues and access the students’ Instagram accounts, we invite you to access this link: padlet.com/lvergono/3Eso

Aquesta setmana, a l’assignatura de llengua anglesa, els alumnes de 3r d’Eso han descobert que Instagram pot ser una eina molt útil per difondre i conscienciar a la població sobre qüestions socials de màxima actualitat.

La sida, el maltractament animal, l’assetjament escolar, l’homofòbia, els estereotips i rols de gènere, el masclisme, la fam i la pobresa, entre altres, han estat tractats en diferents comptes d’Instagram per promoure un canvi i fer del món un lloc una mica millor.

El projecte ha culminat amb unes breus presentacions davant la clase . Si voleu saber una mica més sobra aquests temes i accedir als comptes d’instagram dels alumnes, us animem accedir a aquest link: padlet.com/lvergono/3Eso.