Ha començat el PIL

Un curs més, el Projecte d’Impuls a la Lectura (PIL) ha començat a rodar, amb la incorporació del nivell de 3r ESO a aquesta activitat. Així doncs, ara mateix són els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO els que gaudeixen de 30 minuts diaris de lectura.

Des que va acabar el curs, hem estat preparant les noves biblioteques dels grups que s’han afegit al PIL, i per això s’han adquirit més de 200 llibres. Hem donat de baixa aquells que han acusat el pas per tantes mans com els han pogut llegir i s’han revisat un per un cadascun dels volums i publicacions que hi ha a cada aula.

Així, hem seleccionat els llibres que s’han posat a disposició a les biblioteques de cada aula. I volem aclarir que s’han escollit amb cura els llibres oferts als alumnes que per les seves capacitats poden precisar publicacions que els animin a cultivar l’hàbit de la lectura. Alhora s’ha renovat també la biblioteca de la sala de professors. Cal fer esment que a més de les adquisicions hem rebut les donacions de llibres que ens han cedit desinteressadament tanmateix professors, la biblioteca de Tàrrega i la llibreria Abacus de Lleida. Per la seva part, la Biblioteca Pública de Lleida també ens ha cedit en préstec 100 exemplars, folrats, que ja són a les aules. A tots ells els volem fer arribar el nostre agraïment.
Cadascun dels cursos disposa d’un horari concret diferent que implica a una matèria distinta cada trimestre (que podeu consultar en aquest enllaç). La mitja hora de lectura del PIL també implica als professors i professores, els quals disposen d’una petita biblioteca que, al igual que les altres, com us hem dit, ha rebut novetats i donacions.

Qualsevol observació o proposta de millora, en qualsevol dels àmbits, on té lloc l’experiència serà benvinguda. Ens agradaria poder realitzar activitats complementàries al llarg del curs (rebreu informació detallada al seu moment), per a la realització de les quals mai sobra gent. I en aquest sentit tothom és benvingut, des d’alumnes a pares, per aconseguir omplir de lectures les nostres aules. Per la nostra part, s’ha constituït un grup de treball integrat per més d’una dotzena de professores i professors amb el propòsit de coordinar el rerefons que una activitat com aquesta suposa.

Esperem que, de tot plegat, tothom enguany pugui gaudir de lectures memorables, les quals tant de bo repercuteixin en el seu enriquiment personal i en una millora de la convivència entre éssers cada cop més savis i més lliures.