AMPA-Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària

El proper dijous 21 de novembre de 2019, a les 19:00 hores, es celebrarà a la sala d’Actes del centre l’Assemblea General Ordinària amb el següent ordre del dia:

 

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior .
 2. Valoració de les activitats del curs 2018 – 2019.
 3. Proposta de les activitats per al curs 2019 – 2020.
 4. Tancament econòmic curs 2018 – 2019.
 5. Pressupost per al curs 2019 – 2020.
 6. Votació, si s’escau, dels nous membres de la Junta Directiva de l’AMPA.
 7. Informe de la direcció del centre.
 8. Torn obert de paraules.
 9. Els membres de la Junta Directiva de l’AMPA us convidem a participar activament en aquesta Assemblea General Ordinària i us encoratgem a formar-ne part com a nous membres.És per això que us adjuntem la butlleta de candidat/a a membre de la Junta Directiva de l’AMPA, la qual caldrà que ompliu i presenteu a la secretaria del centre abans de les 12:00 hores del dia 21 de Novembre de 2019.Esperant la vostra assistència rebeu una cordial salutació. 

  La president de l’AMPA.

  Lleida 21 d’octubre de 2019

   

   

   

   

  Butlleta de candidatura a membre de la Junta Directiva de l’AMPA.

   

   

  En/Na………………………………………………………………………………………………………………………….., amb telèfon núm……………………………, pare/mare de l’alumne/a………………………………………..

  del curs ……………………………., em presento com a candidat/a per formar part de la Junta  Directiva de l’AMPA de l’IES Màrius Torres de Lleida.

   

  DNI ………………………………..                                           Lleida ……… , ………………………… de 2019

   

  Signatura

   

  Enllaç al dosument “Convocatoria de Assemblea General Ordinaria AMPA 2019-2020”