Com podeu participar en la recerca ? El món de la Ciència Ciutadana

Institut de Ciències del Mar

Dins els actes la Setmana de la Ciència, el 15 de novembre, la fundació Catalana per a la Recerca ens ha permès oferir als nostres alumnes de 1r de Batxillerat Científic i Tecnològic, una xerrada molt interessant del Dr Jaume Piera. Ens va fer atansar la Ciència al món proper a nosaltres, indicant-nos que podem ser uns observadors i podem col·laborar amb grans científics amb pocs recursos que poden ser al nostre abast, i així ser un pont entre el món proper i la ciència.

Ens va fer adonar com enfonsaments de vaixells carregats amb diferents objectes, han fet possible que es pugui fer un estudi dels corrents marins; així va ser el cas d’un vaixell que va naufragar i anava carregat de 29000 ànecs de goma i a mesura que en diferents llocs del món s’anava trobant aquests ànecs de goma, ajudava a fer l’estudi del temps que trigaven en fer el recorregut els corrents marins. Van fer possible un seguiment durant 15 anys.

Va indicar-nos com poden ser protagonistes en diferents projectes; així per exemple el cas d’uns instituts de secundària de Catalunya, ens els quals se’ls va fer formació per fer-se unes boies per mesurar la transparència de l’aigua amb uns instruments molt econòmics. Aquest va ser un cas que va ser generat pel projecte europeu Citclops, en el qual participava l’Institut de Ciències del Mar i que està liderat per en Jaume Piera, investigador del Departament d’Oceanografia Física i Tecnològica del CSIC.

Un altre dels projectes que ens va presentar de participació ciutadana va ser el de Natusfera i va animar-nos a que hi podíem participar penjant fotos d’espècies que poden ser per nosaltres desconegudes, però que sol·licitant-ho a la comunitat, poden ajudar a identificar-les, i fins i tot va animar que algun dels alumnes podria fer-ne un treball de recerca.

Va ser una xerrada molt interessant, i ens va fer la ciència molt a l’abast de tots nosaltres.

Jaume Piera