Erasmus+

 

If you want to get access to the information in English, go to the bottom of the page.

El Programa Erasmus+ es un programa promogut per la UE per tal de donar suport a la modernització i  d’internacionalització de l’educació superior i la Formació Professional a través de l’intercanvi tant d’estudiants com de professors/es amb d’altres institucions educatives i empresarials de l’àmbit europeu.

Els objectius del programa es concreten en els punts següents:

  • Ajudar els joves a adquirir habilitats addicionals a través de l’estudi i la formació en l’estranger.
  • Millorar la qualitat de l’ensenyament a la UE i més enllà.
  • Modernitzar els sistemes d’educació i formació professional dels estats membres i els països socis.
  • Promoure la participació dels joves en la societat.
  • Compatible amb l’ensenyament i la investigació sobre la integració europea.
  • Donar suport a l’esport europeu de base.

L’any 2014 l’INS Maremar va obtenir la Carta Erasmus.

La carta Erasmus és un document  que concedeix la Comissió Europea i que dóna la possibilitat, als centres educatius d’educació superior i de formació professional, a participar en les activitats relacionades amb el programa Erasmus. La Carta recull els principis fonamentals als quals ens hem adherit com a centre i pels quals ens comprometen a organitzar i aplicar una mobilitat i cooperació d’alta qualitat a tots els nivells.

Com a part del nostre compromís, donem publicitat a la Declaració de la Política Erasmus, on queda recollida totes les actuacions previstes des del nostre centre per implementar el programa Erasmus+

Amb la concessió de la Carta Erasmus,  els/les nostres/as alumnes/as tindran la possibilitat de:

  • Realitzar pràctiques a una empresa o organització d’un altre país de l’àmbit europeu.
  • Tindran la possibilitat de conèixer i adaptar-se a les exigències del mercat laboral a escala comunitària.
  • Podran millorar la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país on facin la seva estada.
  • Adquiriran experiència laboral.

Tot això repercuteix de forma positiva tant en la formació dels/les nostres alumnes/as com en la millora dels processos educatius del nostre centre.

 

We participate in the Erasmus+ program since 2014, if you want to know more about our project, go to the next documents:

Declaració Política Erasmus / Erasmus Policy Statement

Més informació sobre el programa Erasmus+ (Spanish)

PROCÉS DE SELECCIÓ ERASMUS+ Associació Mundus 2018/2019

ALUMNES SELECCIONATS PROGRAMA ERASMUS+ CURS 2018/19