Escoles Verdes

1. Què és el programa Escoles Verdes?
2. Què és la xarxa d’Escoles Verdes?
3. Des de quan som E.V?
4. Compromisos que comporta.
5. Quin tipus d’accions es fan.
6. Qui forma part del Comitè d’Escola Verda.
7. Projectes i accions fetes fins ara.
8. Les tasques dels Delegats Verds.

   

1. Què és el Programa d’Escoles Verdes?

És un projecte del Departament de Territori i Sostenibilitat per donar suport als centres educatius de Catalunya compromesos amb els valors i reptes de la sostenibilitat.
Té com a objectius:
– Promoure la participació de tota la comunitat educativa en la millora de l’entorn.
– Afavorir entre els centres l’intercanvi de materials i experiències mitjançant una xarxa d’escoles.

2. Què és la xarxa d’Escoles Verdes?

És el conjunt de centres educatius adherits al Programa. Per formar part d’aquesta xarxa cal seguir uns passos:
– Fer un curs de formació
– Realitzar la diagnosi del centre
– Redactar el Pla d’Acció
– Avaluar els objectius i els resultats
Un cop realitzat aquests procés correctament s’aconsegueix el distintiu. Cada quatre anys es revisa i es fa una nova diagnosi.

3. Des de quan som Escola Verda?

Vam començar el programa el curs 2003-04.
Ens van concedir el distintiu el curs 2005-06.
Som el primer centre Escola Verda del Masnou, Alella i Teià.

4. Compromisos que comporta:

Formar part d’aquest programa voluntari significa fer uns canvis en el projecte educatiu i organitzatiu del centre i assumir uns compromisos bàsics:
– Implicar el claustre de professors.
– Disposar d’un Comitè Ambiental impulsor i dinamitzador.
– Fomentar un procés de millora contínua amb el suport de la direcció i el Consell Escolar.

5. Quines accions es fan?

• Ambientalitzar el currículum.
• Vetllar perquè els equipaments siguin sostenibles.
• Procurar ser una escola oberta i activa.

6. Qui forma part del Comitè d’Escola Verda?

En forma part tota la comunitat educativa:
Un grup d’alumnes, professors, mares, pares i personal no docent que desitgen ser-ho voluntàriament o que han estat escollits previament per votació.

7. Accions concretes fetes fins ara a l’Institut Maremar:

En l’àmbit curricular:
• Asignatura “Educació per la Sostenibilitat”, 1r ESO.
• Crèdit optatiu “Hort i Jardí”, 2n ESO.
• Sortides de tutoria i de matèria per promoure els valors de la sostenibilitat.
• Activitats, tallers i xerrades.
• Programacions de les diferents matèries amb continguts i criteris per l’educació sostenible.

En l’àmbit de la gestió del centre:
• Substitució del paper blanquejat per paper reciclat.
• Millora de la qualitat lumínica i de confort a les aules amb la instal·lació de finestres noves i lames.
• Millora del consum energètic. Cura per tancar els llums.
• Millora i reducció del tractament dels residus dins el centre.Projecte “Maremar net. Si l’embrutes, t’embrutes”.
• Projecte “REMA”. Reutilització dels llibres de text.
• Millora de la comunicació electrònica entre la comunitat educativa.

Convenis amb fundacions i empreses per fer manteniment i gestió dels residus com ara el paper.

Vetlla per la millora en la qualitat dels aliments ofertats a la cantina.

En l’àmbit de relació amb l’entorn:
• Millora de l’entorn del jardi amb el manteniment, instal·lació de bancs i taules de pique-nique.
• Projecte “Arrela’t al Maremar”, plantada de dos d’arbres cada any pels alumnes de 1r ESO.
• Projecte “Camí Escolar”. Millora del accessos al centre des dels carrers propers.
• Col·laboració amb les entitats locals del Masnou i Teià per projectes i accions conjuntes.
• Col·laboració amb el Consorci de la Serralada Litoral i els ADF de Teià.

8. Les tasques dels “Delegats Verds”:

• Implicar-se en el projecte. Impulsar i dinamitzar les accions proposades, aportar idees i millores.
• Fer d’intermediari entre el grup classe i el Comitè d’Escola Verda.
• Tenir cura de l’estalvi energètic de la seva aula: llums, persianes, finestres…
• Tenir cura de les papereres de reciclatge i reutilització de l’aula.
• Procurar el confort a l’aula amb la cura d’alguna planta.
• Formar part, si cal, de comissions concretes: comissió pati, comissió energia, comissió tria selectiva…
• Assistir a les reunions, trobades i activitats d’Escoles Verdes al llarg del curs.