Serveis

L’oferta educativa de l’INS La Guineueta es complementa amb tot un conjunt de serveis i activitats, amb l’objectiu d’oferir a les famílies i als alumnes una oferta integral, tot mantenint el projecte educatiu de centre.
L’oferta del conjunt d’aquests serveis i activitats també pretén per un costat donar resposta a les diverses demandes de les famílies en àmbits com els dels serveis de menjador, mediació, biblioteca, etc…