Proves d’accés als CFGM i CFGS

CALENDARI PROVES ACCÉS 2017

PROVA ACCÈS ALS CFGM PER COL.LECTIUS SINGULARS (TSC) 

INSCRIPCIÓ del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
ÚLTIM DIA DE PAGAMENT DE LA TAXA fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A L’INSTITUT del 18 al 24 d’abril de 2017 (en horari d’atenció al públic)
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS a partir del 25 d’abril de 2017
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL CENTRE (si s’és cau) del 26 al 28 d’abril de 2017 (en horari d’atenció al públic)
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS a partir del 2 de maig de 2017
REALITZACIÓ DE LA PROVA
SIMULACRE DE LA PROVA TELEMÀTICA 5 de maig de 2017 a les 9 hores
PROVA TELEMÀTICA 16 de maig de 2017 a les 9 hores
PROVA PART CIENTIFICO-TECNOLÒGICA (si s’és cau) 17 de maig de 2017 a les 9.30 hores
ENTREVISTA PERSONAL (si s’és cau) 18 de maig de 2017 (en l’horari que decideix el centre)
QUALIFICACIONS PROVISIONALS a partir del 19 de maig de 2017
TERMINI PER PRESENTAR RECLAMACIONS AL CENTRE del 22 al 24 de maig de 2017 (en horari d’atenció al públic)
QUALIFICACIONS DEFINITIVES I EMISSIÓ DE CERTIFICATS a partir del 25 de maig de 2017

Documentació que s’ha de presentar a secretaria del dia 18 al 24 d’abril:

  • Fotocopia del DNI amb el qeu es va inscriure les proves
  • certificat de l’empresa que acrediti que la persona sol.licitant pertany al col.lectiu singular de persones treballadores en el marc del conveni de col.laboració de què es tracti.
  • Si s’escau: en el cas que no s’hagi  validat en el moment de la inscripció, document justificant de bonificació o exempció de la taxa o preu públic.
  • Si  escau , curriculum formatiu i d’experiència
  • Si escau, exempcions atorgades amb anterioritat o sol.licitud de la marxa

 

PROVA ACCÈS ALS CFGM 

INSCRIPCIÓ (TELEMÀTICA) del 20 de març (a partir de les 9 h) fins al 29 de març de 2017
ÚLTIM DIA DE PAGAMENT DE LA TAXA fins al 30 de març de 2017 (abans de les 22 h)
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A L’INSTITUT del 18 al 24 d’abril de 2017 (en horari d’atenció al públic)
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS a partir del 25 d’abril de 2017
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL CENTRE (si s’és cau) del 26 al 28 d’abril de 2017 (en horari d’atenció al públic)
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS a partir del 2 de maig de 2017
REALITZACIÓ DE LA PROVA
QUALIFICACIONS PROVISIONALS a partir del 19 de maig de 2017
QUALIFICACIONS DEFINITIVES a partir del 25 de maig de 2017

 

PROVA ACCÈS ALS CFGS  

INSCRIPCIÓ 20 març (9 h) a 29 març
ÚLTIM DIA DE PAGAMENT DE LA TAXA 30 març (22 h)
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ A L’INSTITUT 18 a 24 abril
LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS 28 abril
LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS 5 maig
REALITZACIÓ DE LA PROVA 17 maig (part comuna), 18 maig (part específica)( a partir 16h) Cal presentar-se mitja hora abans
QUALIFICACIONS PROVISIONALS 26 maig
QUALIFICACIONS DEFINITIVES 1 juny

Calendari provespdf25x25