Qualitat

L’Institut de la Guineueta compta amb un sistema de qualitat basat en la norma ISO 9001-2008. Aquest sistema ha fet necessari la creació d’un Manual de Gestió i ha permés la informatització de  totes les dades i la seva gestió telemàtica. En juny del 2011, el nostre centre va ser recertificat, per l’empresa certificadora ECA del grup Bureau Veritas,  en passar exitosament  l’auditoria de renovació. l’any 2014 el centre va tornar a tenir la recertificació.

La finalitat del sistema és generar una dinàmica de millora contínua que satisfaci la nostra comunitat  educativa, basat, sempre, en l’avaluació contínua de totes les actuacions. A tal efecte, realitzem dues auditories anuals del sistema: una interna, cap al novembre, i una altra externa realitzada per l’empresa certificadora, a l’abril. L’Institut la Guineueta té com a objectiu treballar pel reconeixement de l’excel·lència,  sota la premissa que la qualitat és una part fonamental i prioritària de la filosofia i estratègia que caracteritza el nostre centre.