Assessorament i Reconeixement

Logo assessorament més informació

Informació sobre el Servei d’Assessorament

S’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Al finalitzar se li lliura un informe personalitzat d’assessorament.

 

Logo reconeixement més informació

Un cop passada la fase d’assessorament, l’aspirant si ho creu oportú, pot passar a la fase de reconeixement, en la qual davant d’un tribunal se li valida la seva experiència professional d’acord amb allò que li ha proposat el seu assessor/a o bé d’allò que l’aspirant creu que se li pot reconèixer.

 

assessorament@inslaguineueta.cat