Organigrama

organigrama centre

Equip directiu

Director: Josep Noguera
Cap d’estudis: Jesus Pardo
Cap d’estudis d’FP: Esther Giró
Cap d’estudis d’FP adjunt: Manel Bielsa
Coordinadora Pedagògica: Susanna Carmona
Secretària: Eva Montoliu
Administradora: Esther Monclús

Càrrecs de Coordinació

Coordinacions de centre
Coordinació prevenció de riscos: Visi Martín
Coordinació d’FP: Neus Vendrell
Coordinació d’activitats i serveis: Àlex Tomás
Coordinació de Biblioteca: Dolors Catà
Coordinació Informàtica: Salvador Rull
Coordinació TIC: Pep Puerto
Coordinació d’àudiovisuals: Xavier Esparza
Coordinació de mediació escolar: Matilde Lázaro
Coordinació Lingüística i de cohesió social: Quim Pérez
Coordinació i tutoria de l’aula d’acollida: Quim Pérez
Coordinació del programa de qualitat: Belén Rodríguez
Coordinació de Manteniment del centre: Mª Emma Chaler
Coordinacions d’ESO i Batxillerat
Coordinació 1er ESO: Raquel Flo
Coordinació 2on ESO: Sara Vicent
Coordinació 3er ESO: Albert Serra
Coordinació 4rt ESO: Maite Sarroca
Coordinació Batxillerat: Roberto Adrada
Coordinacions de Cicles Formatius
Coordinació CF Cures d’infermeria: Pilar Martín
Coordinació CF Farmàcia i Parafarmàcia: Eloisa Vinuesa
Coordinació CF Emergències sanitàries: Neus Vendrell
Coordinació CF Laboratori diagnosi clínic: Stéfano Sherga
Coordinació CF Anatomia patològica: Míriam Górriz
Coordinació CF Dietètica: Dolores Ozalla
Coordinació CF Salut ambiental: Joan Baptista Sans
Coordinació CF Gestió administrativa: Mariemma Chaler
Coordinació CF Administració i finances: Dolors Catà
Coordinació CF Electromecànica vehicles: Vicent López
Coordinació CF Carrosseria: Eusebi Corominas
Coordinació CF Automoció: David Peña
Coordinació CF Sistemes Microinformàtics i Xarxes: Antonio Casas
Coordinació CF Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa: Jorge Peris

Caps de departament

Castellà: Carmen Izquierdo
Matemàtiques: Ramon Arcadas
Ciències socials: Felix Madrid
Català: Xavier García
Psicologia I Diversitat: Joan Mateu
Ciències de la naturalesa: Javier Mateos
Tècnologia: Jordi Bernard
Idioma Modern: Mª Teresa Sarroca
Àmbit D’expressió: Xavier Esparza
Caps de seminari
Àngles: Esther Andrés
Biologia i Geologia: Pilar Rigual
Caps de departament de FP
Manteniment de Vehicles: Margarida Calsina
Administració i Gestió: Pilar Gonzalez
Sanitat: Roser Coscujuela
Informàtica i comunicacions: German Martínez
Formació i Orientació Laboral: Tona Heras
Caps de seminari de FP
Sanitat: Vicente Gracia
Sanitat: Mª Asunción Alonso
Manteniment de Vehicles: David Peña
Informàtica i comunicacions: Antonio Casas

Tutories

Consell escolar

President: Josep Noguera
Cap d’estudis: Esther Giró
Secretària: Eva Montoliu
Representants del professorat: Jordi Bernard, Margarida Calsina, Tona Heras, Carmen Izquierdo, Montserrat Turón, Visi Martín, Roberto Adrada, Josep Moratal.
Representants dels estudiants: Susana González, Cristina Portugués, Francisco R. Martinez, Yaiza Galan.
Representants del PAS: Marc Garcia.
Representants mares i pares: Rosa Corderí, Toñi Bernadino, Magdalena Mercado, Maria de la O Rey.
Representants del ajuntament: Josep R. Domingo

Comissions

Comissió Econòmica
President: Josep Noguera
Secretaria: Eva Montoliu
Representant mares i pares: Magdalena Mercado
Representant dels estudiants: Susana Gonzalez
Representant del professorat: Visi Martín
Administradora: Esther Monclús
Comissió de Convivència
President: Josep Noguera
Representant mares i pares: Rosa Corderí
Representant dels estudiants: Cristina Portugués
Representant del professorat: Tona Heras
Cap d’estudis: Esther Giró
Comissió Permanent
President: Josep Noguera
Representant mares i pares: Maria de la O Rey
Representant dels estudiants: Yaiza Galán
Representant del professorat: Montse Turón
Secretaria: Eva Montoliu