Sol.licitud de títols i taxes

Taxes tramitació títols 2017

( Preus aplicables a partir del 10 d’abril  de 2017 )

Sol·licitud de títols

1.  LOGSE i LOE :

 

Tarifa normal

Família nombrosa*

Duplicats

ESO

Gratuït

Gratuït

Gratuït

CF de grau mitjà

66,90 €

33,45 €

16,55 €

CF de grau superior

74,95 €

37,47 €

16,55 €

Batxillerat

66,90€

33,45 €

16,55 €

 

2.Llei General d’Educació de 1970 i sistemes educatius anteriors

Tipus títol

Ordinari

F.N.General

Duplicat
TÈCNIC AUXILIAR FP1

21,09 €

10,54 €

2,44 €

TÈCNIC ESPECIALISTA FP2

51,74 €

25,87 €

4,65 €

Estan exempts del pagament d’aquestes taxes:
– Les víctimes d’actes terroristes així com els seus cònjuges i els seus fills.
– Els beneficiaris de família nombrosa de categoria especial.
– L’expedició de títols duplicats per causes imputables a l’Administració.
– L’expedició de títols duplicats per rectificació del nom en el Registre Civil per canvi de sexe.
*Per acollir-se a la tarifa de família nombrosa   és indispensable presentar el carnet vigent.
El pagament de les taxes es realitzarà a qualsevol entitat bancària adherida (per exemple, a “La Caixa”)

  1. Documentació que cal portar:
    • Fotocòpia del DNI
    • Certificat oficial de notes (no butlletí)

Recollida de títols

Cal presentar

  • El resguard de pagament que es va obtenir en el moment de tramitar el títol
  • DNI

Pot recollir el títol una altra persona si porta una autorització per escrit i una fotocòpia del DNI del titular.