Certificats

Certificats de català

Requeriments

 1. Escolarització complerta a Catalunya (des de l’EGB o Primària)
 2. No haver estat exempt de català
 3. Inici de l’escolarització a partir del curs 1978-79 (inclòs)
 4. Finalització dels estudis acreditats a partir del curs 1990-91 (inclòs)
 5. Els estudis han de ser presencials en la seva totalitat (no s’inclouen l’ensenyament d’adults, les proves lliures, etc.)

Com es sol·licita i quan es pot recollir?

 • S’ha de portar la documentació que s’indica a la taula d’equivalències.
 • No cal que vingui el titular personalment.

Taula d’equivalències:

Només es poden sol·licitar els nivells que s’indiquen.

NIVELL C Cal haver estudiat Documents que cal presentar
BUP EGB i BUP DNI, Llibre d’EGB i Llibre de BUP
FP2 EGB, FP1 i FP2 DNI, Llibre d’EGB, Títol de FP1 i FP2
BATXILLERAT Almenys 3 cursos PRI i 5 entre ESO i BATX DNI, Llibre d’ESO i Llibre de Batxillerat
ESO Almenys 3 cursos PRI i tota l’ESO DNI i Llibre d’ESO
NIVELL B Cal haver estudiat Documents que cal presentar
EGB EGB DNI, Llibre d’EGB
FP1 EGB i FP1 DNI, Llibre d’EGB i Títol de FP1

Altres certificats

Quins certificats es poden sol·licitar?

 • Certificat de notes
 • Certificat de nota mitjana
 • Certificat d’estudis realitzats
 • Altres certificats

També es poden sol·licitar certificats de coneixements de català, però el tràmit és diferent.

Com es sol·liciten?

Es poden sol·licitar personalment o per telèfon.

Quan es pot recollir el certificat?

El temps d’entrega d’un certificat és de 3 dies.