Curs de preparació per al B1 en anglès

Enguany, a La Bastida tornem a oferir un curs de preparació per a l’obtenció del certificat B1 en anglès, reconegut dins el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües. El curs està dirigit a aquells alumnes de quart d’ESO, Batxillerat o Cicles i CAS, així com als pares i mares de l’alumnat del centre, al personal docent i al laboral.

L’objectiu del curs és dotar l’alumnat de les eines i coneixements necessaris per a poder aprovar l’examen oficial de convocatòria lliure que es fa a l’Escola Oficial d’Idiomes durant el mes de maig. És per això que cal tenir ja 15 anys, o fer-los durant el 2019, per a poder-se matricular i haver superat 2n d’ESO (o un curs equivalent). Així mateix, aquelles persones que ja disposin d’un certificat de nivell B1 o superior en anglès no poden inscriure-s’hi. Podeu veure un exemple de l’examen en el següent enllaç (certificat intermedi).

A més a més, aquest anys La Bastida ha estat seleccionada per a formar part del Programa Experimental de Suport a la Certificació de Coneixements de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament. Això implica que rebrem el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes i que els nostres alumnes tindran alguns avantatges a l’hora de certificar els seus coneixements de llengües estrangeres per obtenir els títols B1 i B2 d’anglès.

Prova de nivell: Les persones interessades hauran de fer una prova de nivell per comprovar si estan prou preparats per a realitzar el curs del B1. Les dates previstes són dilluns 8 i dilluns 15 d’octubre, a les 15:30.

Horari: Dilluns, de 15:30 a 17:30 a La Bastida. D’octubre a maig.

Inici: Dilluns, 22 d’octubre.

Tots aquells que hi estiguin interessats, hauran de contactar amb la responsable del curs, Conchi García Hervás, professora del Departament de Llengües Estrangeres, o bé amb el seu professor d’anglès o el seu tutor, en el cas dels nostres alumnes. La data límit per a la inscripció és l’11 d’octubre. Places limitades.

Podeu consultar la circular original en aquest document.