Normes i funcionament

Al nostre institut tenim unes Normes Bàsiques de Convivència que hauran de complir-se per part de tota la comunitat educativa, i que són: