BATXILLERAT

Als dos cursos de Batxillerat hi ha matèries comunes, matèries comunes d’opció, matèries de modalitat i matèries específiques. 

L’alumne/a tria una modalitat i un itinerari, amb la matèria comuna d’opció corresponent, les matèries de modalitat i les específiques que cursarà a cada curs. 

Al final del Batxillerat s’ha d’haver cursat almenys sis matèries d’una mateixa modalitat: la matèria comuna d’opció de la modalitat triada i, com a mínim, dues matèries més de modalitat a cada curs. La darrera franja de quatre hores de cada curs es completa amb una altra matèria de modalitat o bé amb dues matèries específiques, segons l’oferta del centre (veure apartat Tria matèries 1r curs de Batxillerat). Aquí teniu un resum de totes les nostres optatives i matèries.. 

Modalitats de Batxillerat:

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

HUMANITATS

CIÈNCIES SOCIALS

ARTS (no s’oferta al nostre centre)

Matèries comunes a totes les modalitats de Batxillerat:

PRIMER CURS

MATÈRIES COMUNES HORES

SETMANALS

Llengua catalana i literatura I 2
Llengua castellana i literatura I 2
Llengua estrangera I 3
Filosofia 2
Educació física 2
Ciències per al món contemporani (cultura científica) 2
Tutoria 1

SEGON CURS 

MATÈRIES COMUNES HORES

SETMANALS

Llengua catalana i literatura II 2
Llengua castellana i literatura II 2
Llengua estrangera II 3
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria 1
Treball de Recerca (sense assignació horària)

 

Matèries comunes d’opció obligatòries en funció de la modalitat de Batxillerat triada:

CIÈNCIES I TECNOLOGIA: Matemàtiques I i II 

CIÈNCIES SOCIALS: Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials I i II 

HUMANITATS: Llatí I i II (itinerari Lingüístic i Humanístic)

Itineraris de Batxillerat:

Dins de cada modalitat, s’ha de triar un ITINERARI.

L’itinerari el conformen la matèria comuna d’opció corresponent (obligatòria) i les matèries de modalitat i específiques que completaran el currículum triat per cada alumne/a.

L’itinerari es triarà segons els estudis que es vulguin cursar després del Batxillerat: graus universitaris (havent superat les PAU) o Cicles Formatius de Grau Superior (sense necessitat de fer les PAU, només fase específica en cas que es vulgui pujar la nota d’accés). 

ITINERARIS MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA:

a) CIENTÍFIC: adreçat a alumnat que vol cursar qualsevol estudi de la branca de Ciències o Ciències de la Salut.

1r CURS 2n CURS
Matemàtiques I

Química I

Biologia I

Física I

Matemàtiques II

Química II

Biologia II

Física II 

b) CIENTÍFIC-AMBIENTAL: adreçat a alumnat que vol cursar qualsevol estudi científic relacionat amb la gestió ambiental (Ciències Ambientals, Medicina, Infermeria, Biologia, Química, Farmàcia, Fisioteràpia, etc).

1r CURS 2n CURS
Matemàtiques I

Química I

Biologia I

Ciències de la Terra I

Matemàtiques II

Química II

Biologia II

Ciències de la Terra II

c) CIENTÍFIC amb Psicologia: adreçat a alumnat que vol cursar qualsevol estudi de Ciències de la Salut en què la Psicologia hi té un paper rellevant: Psicologia, Infermeria, Medicina, etc.

1r CURS 2n CURS
Matemàtiques I

Química I

Biologia I

Psicologia i Sociologia

Matemàtiques II

Química II

Biologia II

Psicologia i Sociologia

d) TECNOLÒGIC: adreçat a alumnat que vol cursar qualsevol estudi de la branca d’Enginyeria i Arquitectura.

1r CURS 2n CURS
Matemàtiques I

Dibuix Tècnic I

Tecnologia Industrial I

Física I

Matemàtiques II

Dibuix Tècnic II

Tecnologia Industrial II

Física II

e) TECNOLÒGIC amb Química: adreçat a alumnat que vol cursar qualsevol estudi de la branca d’Enginyeria amb coneixements en Química (Enginyeria Química, Industrial, etc).

 

1r CURS 2n CURS
Matemàtiques I

Química I

Tecnologia Industrial I

Física I

Matemàtiques II

Química II

Tecnologia Industrial II

Física II

 

ITINERARI MODALITAT CIÈNCIES SOCIALS:

a) SOCIAL: adreçat a alumnat que vol cursar qualsevol estudi de la branca de Ciències Socials: ciències de la Informació (Periodisme, Publicitat, Comunicació Audiovisual, etc), Turisme, Sociologia, etc. Adequat també per als estudis dels àmbits de Gestió Pública, Dret, Relacions Laborals o Economia i Gestió d’Empreses.

1r CURS 2n CURS
Matemàtiques aplicades a les C. Socials I

Economia de l’Empresa I

Història del Món Contemporani

Economia o Psicologia i Sociologia

Matemàtiques aplicades a les C. Socials II

Economia de l’Empresa II

          Història de l’Art o Literatura Catalana

Geografia

ITINERARIS MODALITAT HUMANITATS:

a) LINGÜÍSTIC: adreçat a alumnat que vol cursar qualsevol estudi de la branca de Filologia o Traducció i Interpretació, aprofundint en l’estudi de la llengua i la literatura. 

1r CURS 2n CURS
Llatí I

Grec I

Literatura Universal

Alemany I + Psicologia

Llatí II

Grec II

Literatura Catalana

Alemany II + Història de la Música i la Dansa

 o 

Literatura Castellana

b)HUMANÍSTIC: adreçat a alumnat que vol cursar qualsevol estudi de la branca d’Arts i Humanitats, com Història, Geografia, Humanitats, Filosofia, etc.

 

1r CURS 2n CURS
Llatí I

Grec I

Història del Món Contemporani

Psicologia i Sociologia o 

Alemany I + Psicologia

Llatí II

Grec II

Història de l’Art

A triar-ne una entre: Literatura Castellana, Geografia o Alemany II + Història de la Música i la Dansa

 

En l’últim full d’aquest document teniu el full de preinscripció que cal llliurar al/la ttoor/a.