Organigrama

ORGANS UNIPERSONALS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ
EQUIP DIRECTIU
Director: Andreu Picó
Cap d’estudis: Carles Ripollès
Cap d’estudis professionals FP: Rubén Pérez
Coordinadora pedagògica: Isabel del Hoyo
Secretària: Cloti Carrasco
Administradora: Montse Domingo
CAPS DE DEPARTAMENT I DE SEMINARI
Activitats físiques i esportives – Departament Jordi Tàrrega
Activitats físiques i esportives – Seminari Òscar Cruz
Ciències de la naturalesa Alejandra Pérez
Ciències socials Amàlia Palmer
Educació Física, Música i Visual i Plàstica Alex Lucas
Formació i orientació laboral i Economia Raquel Clar
Llengua castellana i literatura Sergi Viciana
Llengua catalana i literatura Roser Caño
Llengües estrangeres Encarna Gonzalez
Matemàtiques Mª Carmen Serrano
Orientació Educativa Mireia Arrufat
Tecnologia Yolanda Gea
Serveis socioculturals i a la comunitat – Departament Lluis Pons
Serveis socioculturals i a la comunitat – Seminari Mireia Ferrando
COORDINACIONS Recolzaments o substitucions
Coordinació convivència Carlos Calahorra
Coordinació de 1r nivell d’ESO Clara Ferrer
Coordinació de 2n nivell d’ESO Núria Castillo
Coordinació de 3r nivell d’ESO Sandra Plata
Coordinació de 4t nivell d’ESO Inés Parreño
Coordinació d’ESO Noelia Ferrer
Coordinació de BATX Marta Boix
Coordinació CFGM CAFEMN Miguel Sanz
Coordinació TEGM Salvament i socorrisme Antonio Ortiz
Coordinació CFGM TAPD Sergio Moliner
Coordinació CFGS Educació infantil Patricia Sánchez
Coordinació CFGS Integració social Olga Alberich
Coordinació CFGS Condicionament físic Maria Angeles Torres
Coordinació CFGS EASE Josep Anton González
Coordinació de Formació Centres de Treball Ana Quiroga
Coordinació formació DUAL Laura Martínez
Coordinació de Qualitat Diana Duaigües
Coordinació d’Aula d’Acollida Tània Martínez
Coordinació Aula de Natura Isabel Del Hoyo
Coordinació LIC i Biblioteca Joaquim Carrillo
Coordinació de treball per Projectes Mª Carmen Serrano Eva Martí
Coordinació d’activitats i serveis escolars (CASE) Alba Diaz Alex Lucas / Carmen Deiros
Coordinació del Servei de mediació escolar Inmi Roura Mireia Ferrando
Coordinació de Salut, Escola i educació per a la Mobilitat Segura Mònica Juez Àngela Gonzalez
Coordinació TIC José Miguel Ronda Jordi Rubió
Coordinació de Prevenció de Riscos Laborals M. Carmen Martín Lledó
Coordinació WEB i xarxes socials Sergi Viciana
Coordinació iEDUCA ESO i BATXILLERAT Lorena Muelas
Coordinació iEDUCA FP Rebeca Cabanes
Coordinació Classroom i Moodle David Sànchez
Coordinació Programa Igualtat Gènere Isabel Del Hoyo
Coordinació Pla Català de l’Esport Òscar Cruz
Coordinació Erasmus+ Virginia Romero
Coordinació Mesures Flexibilitzadores Miguel Sanz
CAPS DE MANTENIMENT DE TALLERS I LABORATORIS
Coordinació de laboratoris (ciències naturals) Eva Fernández
Coordinació de Tallers (tecnologia) Jordi Rubió
ASSESSORAMENT I SUPORT EXTERN
Inspectora del centre Marga Hernàndez
Responsable de l’EAP Josep Bazoco
Salut escola Silvia Fernandez
TUTORIES DE GRUP. Curs 2021-22
ESO
1A Eva Fernández Cotutora 1r d’ESO Clara Ferrer (coordinadora)
1B Júlia Gil
1C David Sànchez
2A Nuria Castillo (coordinadora) Cotutora 2n d’ESO Magda Nuñez
2B Gerard Renieblas
2C Radu Ilie
3A Sandra Plata (coordinadora) Cotutora 3r d’ESO Laura Gómez
3B Ana Rodriguez
3C Lorena Muelas
4A José Bravo Cotutora 4t d’ESO Mireia Arrufat
4B Merxe Vercher
4C Inés Parreño (coordinadora)
4D Sergio Delgado
Aula acollida Tània Martínez
BATXILLERAT
1 BAT A Quim Carrillo 2 BAT Eva Martí
1 BAT B Antonio González
PFI
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ – APRENENTATGE PROFESSIONAL (PFI) Pintura
1A (matí) Mar i Cel Alomar
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
GUIA EN EL MEDI NATUAL I TEMPS DE LLEURE
1A (matí) Miguel Sanz
1B (matí) Mercè Galbany
TECNIC ESPORTIU GRAU MITJÀ SALVAMENT I SOCORRISME
1A (matí) Toni Ortiz
SC10 ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA (LOE)
1A (matí) Ángela González
2A (matí) Anna Mas
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
CONDICIONAMENT FÍSIC
1 (matí) Diana Duaigües
2 (matí) Alejandro Arrabal
ENSENYAMENT I ANIMACIÓ ESPORTIVA
1 (tarda) Toni Díaz
2 (tarda) Josep Antón González
SCB0 EDUCACIÓ INFANTIL (LOE)
1A (matí) Pilar Xicart
1B (tarda) Patricia Sánchez
2A (matí) Irene Llorens
2B (tarda) Laura Martínez
SCC0 INTEGRACIÓ SOCIAL (LOE)
1A (matí) Inmi Roura
1B (tarda) Mònica Juez
2A (matí) Olga Alberich
2B (tarda) Cristina Calderero