Història

L’Institut La Bastida va ser fundat el 1981, tot i que les actuals instal·lacions daten del 1983 i són obra dels arquitectes Josep Luïs Mateo i Eduard Bru. El centre rep el seu nom del Turó de La Bastida, un dels cims de la Serralada de La Marina, justament en el límit entre Santa Coloma de Gramenet -municipi al qual pertany l’institut- i Badalona.

Missió i valors

L’Institut La Bastida és un centre educatiu públic situat a Santa Coloma de Gramenet que imparteix les etapes d’Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
Som un centre obert al nostre entorn amb una realitat multicultural i plurilingüe que viu aquesta diversitat com una riquesa. Ens definim com un centre inclusiu que vol donar una resposta educativa innovadora als nostres alumnes, tot col·laborant amb les famílies en el projecte comú d’una educació integral que afavoreixi valors com la tolerància, la solidaritat i el respecte a les diferències personals, socials i culturals.
Creiem que la nostra missió és formar, instruir i orientar el nostre alumnat en un marc educatiu ampli basat en l’assoliment de competències acadèmiques, professionals i socials, que els permetin i facilitin un rendiment òptim, i un accés al món laboral amb una formació adequada, adient i de qualitat, juntament amb el desenvolupament d’habilitats interpersonals que facin possible una integració madura i crítica en la societat actual.