Beques

(Curs 2018/2019. Termini finalitzat)

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

Beques convocades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport  per a estudiants que el curs acadèmic 2018-2019 cursen ensenyaments postobligatoris (BTX i CFPS). Més informació.

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Més informació.

 Consulta l’estat de la teva beca.