Bones pràctiques ambientals

Codi de bones pràctiques d’estalvi

Estalvi d’energia

 • Encenem els llums de les aules, despatxos i espais comuns (WC, escales, passadissos, gimnàs, etc.) només quan la llum natural sigui insuficient.
 • Tanquem els llums de les aules i despatxos quan no hi ha ningú.
 • Apaguem els ordinadors, monitors i impressores en finalitzar les activitats diàries.
 • Quan tinguem encesa la calefacció, mantinguem tancades les finestres per evitar pèrdues de calor.
 • No deixar encès el canó de projecció de la PDI sinó s’utilitza.
 • No és aconsellable tancar un fluorescent electromagnètic amb un marge de temps de 5 minuts, aproximadament, fins a la segona encesa, ja que en el moment de l’encesa consumeix el 20 % més. (Per això, potser no cal tancar-lo entre classe i classe si se sap que cinc minuts després vindran uns altres alumnes a ocupar aquella aula.)
 • Fomentar, a l’entrada a l’aula, obrir primer les persianes, abans d’encendre els llums; cal aprofitar al màxim la llum natural.
 • Valorar diàriament a l’aula si n’hi ha prou amb la llum natural que entra o cal encendre els llums; i si s’han d’encendre tots els llums de l’aula, o amb els d’una zona ja n’hi ha prou (encendre els llums de la pissarra o d’una zona, abans que els de tota l’aula).
 • Valorar, juntament amb el professor, quants ordinadors cal encendre segons la feina que s’ha de fer durant una activitat i si quan s’han d’apagar.

Estalvi d’aigua

 • L’aigua és un bé escàs: consumim-ne només la quantitat mínima necessària: vigilem aixetes, fonts del pati…

Paper i fotocòpies

 • Fem les impressions i fotocòpies estrictament necessàries i procurem fer-les a doble cara per estalviar paper. Si es tracta de documents que no requereixen d’una presentació perfecta, els podem imprimir en qualitat d’impressió “borrador” per estalviar tinta.
 • Sempre que sigui possible treballem i guardem els documents en format electrònic.
 • Utilitzem les noves tecnologies (correu electrònic, portal web, Moodle, etc.) i els plafons, suros i pissarres del centre per difondre informacions i compartir documents.
 • Reutilitzem el paper usat com a paper d’esborrany, per fer blocs de notes, etc.

Neteja

 • Col·laborar en la neteja del centre és responsabilitat de tota la comunitat educativa:
 • No generar residus innecessaris (no utilitzar paper d’alumini en els entrepans, reduir l’ús de bosses de plàstic…).
 • Utilitzar les papereres.
 • Mantenir nets els espais del centre (aules, passadissos, pati…)
 • En acabar les classes de l’espai corresponent apujar les cadires i comprovar que les finestres queden tancades.

Manteniment

 • Per a fer possible la reducció de la despesa de manteniment del centre, és necessària la presència del professorat en els espais on es troba l’alumnat habitualment (lavabos, passadissos, aules…)