Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Més informació sobre els consells escolars.

La composició actual (setembre 2018) del consell escolar del nostre centre és:

  • Director: Joan Chacón.
  • Cap d’estudis: Helena García.
  • Representant de l’ajuntament de Badalona: Alfons Nadal.
  • Secretària del centre: María Teresa Ortiz.
  • Representants del professorat: Rubén Zafra, Lluís Domínguez, Roger Rey i Agustín Guijarro,
  • Representants de l’alumnat: Marta González, Maria Molina i Dillan Amet Jaramillo.
  • Representants de les famílies: María Josefa Portero, Pepi Muñoz i Azucena Ramos.
  • Representant del personal d’administració i serveis: Albert Daura.