Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc. En el cas dels centres privats concertats, el consell escolar debat, avalua, analitza i pren decisions sobre els temes proposats pel titular del centre.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Més informació sobre els consells escolars.

La composició actual (setembre 2019) del consell escolar del nostre centre és:

  • President: Joan Chacón.
  • Cap d’estudis: M.Elena García.
  • Representant de l’ajuntament de Badalona: Alfons Nadal.
  • Secretària: María Teresa Ortiz.
  • Representants del professorat: Joan Alcolea, Lluís Domínguez, Roger Rey, Santiago Píquer, Francesca Planell i Miquel Àngel Tur.
  • Representants de l’alumnat: Sergio Ortiz, Hoda Laakel i Paula Morales.
  • Representants de les famílies: Luis Carlos Pareja i Ana Sànchez.
  • Representant del personal d’administració i serveis: Albert Daura.
  • Representant de l’AMPA: Eva Gómez.

ACORDS DE LES REUNIONS 2019-20:

ACORDS DE LES REUNIONS 2020-21: