Accidents escolars

Pel que fa als accidents ocorreguts al centre o en hores lectives fora del centre durant activitats curriculars, si cal una visita mèdica o anar a l’hospital:

  • L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no té cobertura de l’assegurança escolar, de manera que des del centre s’informarà als pares o tutors legals de l’accident per a què aquests, amb la seva pròpia assegurança mèdica, es facin càrrec dels tràmits mèdics.
  • L’alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicle Formatiu està cobert per l’assegurança escolar fins als 28 anys.

Quan un/una alumne/a pren mal el primer que ha de fer és passar per la secretaria del centre a emplenar l’imprès de comunicat d’accident escolar que haurà de portar, juntament amb la documentació que se li faciliti, a un dels centres mèdics concertats que se li indicarà.

Només si la urgència ho requereix, la documentació es pot presentar posteriorment a l’actuació que calgui dur a terme.

NO ES PODRÀ FER ÚS DE L’ASSEGURANÇA ESCOLAR SI EL CENTRE NO DISPOSA DE CÒPIA DEL DOCUMENT D’IDENTITAT O AQUEST ESTÀ CADUCAT.

Guardar