Elecció d’optatives per al 4t d’ESO 2017-18.

Tres de les matèries que es cursen a 4t d’ESO són matèries optatives que haureu de triar en funció de les vostres capacitats i les vostres expectatives i interessos un cop acabada l’ESO, però sense perdre de vista la globalitat dels estudis que cursareu.

Els alumnes de 3r d’ESO podeu fer l’elecció d’aquestes optatives a través d’aquest formulari entre el divendres 26 a les 17:00 h fins al dimarts 30 al vespre:

Elecció d’optatives de 4t d’ESO 2017-18