NOTA IMPORTANT

La direcció de centre comunica a pares i alumnes que el mitjà de comunicació oficial entre les families i el centre ÉS SEMPRE LA PÀGINA WEB o bé via telefònica, per escrit o personalment.
El centre no es fa responsable de les informacions difoses a través d'altres mitjans de comunicació, i especialment a través de les xarxes socials (facebook, twitter, …).