ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Amb data 2 de novembre de 2010, Montserrat Gorchs i Corominas, directora de l'Institut Guillem de Berguedà, convoca les eleccions per renovar parcialment el Consell Escolar del Centre.
Les votacions es faran entre els dies 22 de novembre i 24 de novembre de 2010, amb el calendari i horari següents:
22 de novembre: Votació sector Personal Administració i Serveis
Horari: 11h. 30m a 12h.
Lloc: Sala de visites.
23 de novembre: Votació sector alumnes
Horari: 8h. 30m..
Lloc: A les aules respectives de cada nivell.
23 de novembre: Votació sector professors
Horari: de 10'30h. a 13h.
Lloc: Sala de visites.
24 de novembre: Votació sector pares i mares
Horari: de 13h a 18h.
Lloc: Sala de visites.
El dia 9 de desembre tindrà lloc la constitució del nou Consell Escolar.

US ANIMEN A TOTS A PARTICIPAR EN AQUEST PROCÉS DEMOCRÀTIC PER CONTRIBUIR AL MILLOR FUNCIONAMENT DEL NOSTRE MODEL EDUCATIU