Premi al treball de recerca “Projecte d’anella verda de Berga”

El dijous 24 de novembre a dos quarts de set del vespre es va atorgar el XIIIè Premi Joan Palau Vera de la Societat Catalana de Geografia a la Kajol Escútia Viladrich pel seu treball de recerca “Projecte d’anella verda de Berga” presentat per l’Institut Guillem de Berguedà de Berga. La tutora del treball ha estat Montserrat Gorchs.

El premi consisteix en 700€ que es repartiran a raó de 200 € pel centre educatiu i 500 € per a l’estudiant.

A més, el jurat ha encoratjat a preparar un article basat en aquest treball per a ser publicat a la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia.

S’ha fet constar que el treball premiat fa una proposta de projecte d’anella verda al voltant de la ciutat de Berga, relligant elements històrics, geogràfics, culturals, naturals i paisatgístics. El treball fa una anàlisi de l’estat actual dels espais naturals i proposa una sèrie d’intervencions que caldrien fer-se per tal de millorar-los. Es destaca l’extens treball de camp realitzat. És un treball original, ben estructurat i ben redactat.

Felicitem a l’autora del treball, a la tutora, al propi Institut i a la mateixa ciutat de Berga.