Període de reclamacions de qualificacions de 1r de batxillerat

Seguint les indicacions dels “Documents per a l’organització i gestió dels
centres” per al curs 2019-20 l’alumne /a que vulgui presentar una reclamació d’alguna qualificació ho podrà fer.

Els alumnes, o els seus pares o tutors legals en el cas que siguin menors d’edat, tenen dret a sol·licitar aclariments als professors respecte de les qualificacions d’activitats parcials o finals de curs, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o del batxillerat, d’acord amb els punts d i e de l’article 21.2 de la Llei 12/2009, d’educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol.

S’estableix el període de reclamacions des del dia 8 de setembre a les 11:00 fins al dimarts 9 de setembre a les 14:00 en què els professors han d’estudiar i resoldre les possibles reclamacions. Si l’alumne no està d’acord amb la resolució, pot reiterar la reclamació en un escrit adreçat a la directora, que s’ha de presentar el mateix dia de la resolució o l’endemà.

Les reclamacions es presentaran al mail demandaatencioBTX@insgallecs.cat