Aules netes

AULES NETES, ORDENADES I EDUCADES  2018-19

Iniciem el projecte d’aules netes, ordenades i educades 2018-19. A partir d’aquesta setmana (primera d’octubre) i fins a final de curs els alumnes de 1r i 2n d’ESO participaran en la 4a edició del concurs AULES NETES, ORDENADES I EDUCADES, en el qual es valorarà l’estat d’ordre i neteja de les aules, el manteniment dels llibres socialitzats i el comportament dels alumnes a l’aula. 

Bases principals  del concurs:

  • En el projecte participen  els grups  de 1r i 2n d’ESO.
  • Es valorarà l’ordre i la neteja de les aules:  taules i cadires ben col·locades i netes, l’estat de la pissarra digital i de guix, l’estat i ús de les papereres, terra net i sense papers… ( total 10 punts). El personal de neteja també avalua  les aules i omple una taula que lliura a la coordinadora mediambiental un cop a la setmana. (total 6 punts). Al finals de cada trimestre també es tindrà en compte el manteniment dels llibres i el comportament dels alumnes.
  • La puntuació actualitzada es podrà consultar a la pàgina web del centre entre divendres i dilluns.
  • El grup  de cada  nivell amb més puntuació obtindrà un premi al final del trimestre que determinaran  la coordinadora del projecte i l’administradora del centre.

Molta sort a tots els participants!!!

 

Setmana 1A(B11) 1B(B12) 1C(B13) 1D(P12) 1E(P13) 2A(B21) 2B(B22) 2CB(23) 2D(P22) 2E(P23)
 100  100  100  100  100  100 100   100  100 100 
2  108  108  108.5  108  108  108  110  108.5  109  108.5
3  118  116  116  117,5  116,5  116,5  119  118,5  116,5  118
4  127  124,5  125,5  127  125,5  125  128,5  127,5  125,5  127
5  136,5  133,5  135  136  134  135  138  137,5  134  135.5
6  146.5  143  144.5  146  143.5  143.5  147.5  146.5  142.5  144.4
7                    
                    
                   
FINAL                    

 

Aules netes 3r
AULES NETES I ORDENADES. ESCOLA VERDA 2018-19

Aquest any comencen un nou projecte d’aules netes i ordenades-Escola Verda per 3r ESO. A partir del 15 d’octubre i fins a final de curs els alumnes de 3r d’ESO participaran en la 1a edició del concurs AULES NETES I ORDENADES-ESCOLA VERDA, en el qual es valorarà l’estat d’ordre i neteja de les aules (en tots els trimestres) i es participarà en dos concursos relacionats amb la prevenció de residus (primer trimestre)

Bases principals  del concurs (primer trimestre):

  • En el projecte participen tots  els grups de 3r ESO.
  • Es valorarà l’ordre i la neteja de les aules: taules i cadires ben col·locades i netes, l’estat i ús de les papereres, terra net i sense papers, l’estat global de l’aula…Els delegats verds porten el control de l’avaluació.
  • També es valorarà la participació en concursos sobre activitats de comunicació i sensibilització sobre la prevenció de residus. Els concursos són: Decoració de cubells de recollida selectiva i guarniment de passadissos nadalencs amb materials reciclats.
  • Gràcies a aquests dos concursos l’Institut participarà en la Setmana Europea de la prevenció de Residus 2018.
  • La puntuació actualitzada es podrà consultar a la pàgina web del centre entre divendres i dilluns. A més cada aula disposarà d’una taula avaluadora en el suro de la classe.
  • El grup classe de 3r amb més puntuació obtindrà un premi al final del trimestre que determinaran  la coordinadora del projecte, la coordinadora de nivell i la direcció de l’Institut.

 

Setmana  3A B31  3B B32  3C B33  3D P32  3E P33          
 100  100  100  100   100          
2  103,5  102,5  101,5  103,5  102,5          
3  106,5  106,5  105,5  107,5  106,5          
4  109.5  109.5  108.5  111  108          
5                    
6                    
7                    
                    
                   
FINAL