Aules netes

AULES NETES, ORDENADES I EDUCADES  2018-19

Iniciem el projecte d’aules netes, ordenades i educades 2018-19. A partir d’aquesta setmana (primera d’octubre) i fins a final de curs els alumnes de 1r i 2n d’ESO participaran en la 4a edició del concurs AULES NETES, ORDENADES I EDUCADES, en el qual es valorarà l’estat d’ordre i neteja de les aules, el manteniment dels llibres socialitzats i el comportament dels alumnes a l’aula. 

Bases principals  del concurs:

  • En el projecte participen  els grups  de 1r i 2n d’ESO.
  • Es valorarà l’ordre i la neteja de les aules:  taules i cadires ben col·locades i netes, l’estat de la pissarra digital i de guix, l’estat i ús de les papereres, terra net i sense papers… ( total 10 punts). El personal de neteja també avalua  les aules i omple una taula que lliura a la coordinadora mediambiental un cop a la setmana. (total 6 punts). Al finals de cada trimestre també es tindrà en compte el manteniment dels llibres i el comportament dels alumnes.
  • La puntuació actualitzada es podrà consultar a la pàgina web del centre entre divendres i dilluns.
  • El grup  de cada  nivell amb més puntuació obtindrà un premi al final del trimestre que determinaran  la coordinadora del projecte i l’administradora del centre.

Molta sort a tots els participants!!!

 

Setmana 1A(B11) 1B(B12) 1C(B13) 1D(P12) 1E(P13) 2A(B21) 2B(B22) 2CB(23) 2D(P22) 2E(P23)
 100  100  100  100  100  100 100   100  100 100 
2  108  108  108.5  108  108  108  110  108.5  109  108.5
3  118  116  116  117,5  116,5  116,5  119  118,5  116,5  118
4  127  124,5  125,5  127  125,5  125  128,5  127,5  125,5  127
5  136,5  133,5  135  136  134  135  138  137,5  134  135.5
6  146.5  143  144.5  146  143.5  143.5  147.5  146.5  142.5  144.4
7  155.5  152  153.5  155  152.5  153  157  156  151  153.5
 165  161  163.5  164   161.5  162.5  167  164.5  160  162.5
 174  170,5  173  173  170,5  171,5  176,5  174  168,5  171,5
FINAL  247,5 238,5   245  241  243,5  240,4  250,5 243   227  238,5

 

Aules netes 3r
AULES NETES I ORDENADES. ESCOLA VERDA 2018-19

Aquest any comencen un nou projecte d’aules netes i ordenades-Escola Verda per 3r ESO. A partir del 15 d’octubre i fins a final de curs els alumnes de 3r d’ESO participaran en la 1a edició del concurs AULES NETES I ORDENADES-ESCOLA VERDA, en el qual es valorarà l’estat d’ordre i neteja de les aules (en tots els trimestres) i es participarà en dos concursos relacionats amb la prevenció de residus (primer trimestre)

Bases principals  del concurs (primer trimestre):

  • En el projecte participen tots  els grups de 3r ESO.
  • Es valorarà l’ordre i la neteja de les aules: taules i cadires ben col·locades i netes, l’estat i ús de les papereres, terra net i sense papers, l’estat global de l’aula…Els delegats verds porten el control de l’avaluació.
  • També es valorarà la participació en concursos sobre activitats de comunicació i sensibilització sobre la prevenció de residus. Els concursos són: Decoració de cubells de recollida selectiva i guarniment de passadissos nadalencs amb materials reciclats.
  • Gràcies a aquests dos concursos l’Institut participarà en la Setmana Europea de la prevenció de Residus 2018.
  • La puntuació actualitzada es podrà consultar a la pàgina web del centre entre divendres i dilluns. A més cada aula disposarà d’una taula avaluadora en el suro de la classe.
  • El grup classe de 3r amb més puntuació obtindrà un premi al final del trimestre que determinaran  la coordinadora del projecte, la coordinadora de nivell i la direcció de l’Institut.

 

Setmana  3A B31  3B B32  3C B33  3D P32  3E P33          
 100  100  100  100   100          
2  103,5  102,5  101,5  103,5  102,5          
3  106,5  106,5  105,5  107,5  106,5          
4  109.5  109.5  108.5  111  108          
5 113,5  113  110,5 115 112          
6  116,5  117  114  118,5  114,5          
7  120  120  117  122  118,5          
  123,5  123,5  119,5   125 122,5           
CONCURS DISSENY CONTENIDORS  123,5  123,5  125,5  131  125,5          
DECORACIÓ PASSADISSOS  124,5  123,5  129,5  136  126,5