PROVES GESO MARÇ 2017

Cada any es convoquen aquestes proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.
Enguany la realització dels exàmens serà el dilluns 6 de març i el dimecres 8 de març.

CONVOCATÒRIA PROVES GESO


Cada any es convoquen aquestes proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.
Els alumnes susceptibles de poder fer aquesta prova han de complir aquests requisits: