Normes i funcionament

En aquesta pàgina disposeu de la informació relativa a les normes d’organització i funcionament del centre, les NOFC. A la vegada, també podeu consultar-hi el protocol sobre l’actuació en cas de vagues estudiantils aprovat en el claustre del 29 de novembre de 2019.