Història

Durant el curs 2018/19 l’INS Frederic Martí Carreras va celebrar el seu 50è aniversari. Mig segle al servei de diverses generacions d’estudiants.

La fundació del centre fou el resultat de la preocupació d’un sector de la societat palafrugellenca de dotar un institut d’ensenyament mitjà en concordança amb les necessitats de la població. Cal destacar que dos dels capdavanters foren el Sr. Frederic Martí Carreras i el Sr. Francesc Alsius.

La inauguració fou el setembre de 1968. En principi com a Secció Delegada de l’Institut Vicens-Vives de Girona. No obstant el centre va gaudir d’una certa autonomia. Al setembre de 1974 es convertirà definitivament en un Institut. Durant aquests anys cal remarcar la labor del Sr. Esteve Bagué com a primer director.

El curs 1975/76 va representar l’aprovació d’un nou pla d’estudis amb el nom de BUP (Batxillerat Unificat Polivalent) de 3 anys més el COU (Curs d’Orientació Universitària). Aquest nou pla educatiu va modificar la vida acadèmica: augment molt significatiu del professorat, d’alumnes i la primera ampliació de l’edifici.

També, durant aquest període, es va iniciar el procés de catalanització i la normalització de la llengua a tots els àmbits (educatiu i administratius).

El curs 1996/97 va significar la introducció de l’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) vigent a l’actualitat. L’ESO va comportar els canvis més importants en la història del nostre centre: nous reptes pedagògics, massificació en barracons i acolliment de nous tipus d’alumnat, incrementat per les noves onades immigratòries.

Els primers anys no foren fàcils, però és important recalcar l’esforç del Claustre, la incorporació de nou professorat procedent de primària, la inclusió de les noves tecnologies i també, les noves modificacions i ampliacions arquitectòniques que varen donar un nou rostre a l’Institut.

Des de la seva inauguració, l’Institut ha tingut com a principals finalitats un ensenyament públic de qualitat, una excel·lent preparació i orientació universitària i la transmissió d’uns valors humanístics.

També s’intenta fer conscient a l’alumnat de la importància del treball, l’esforç i del respecte. Durant aquests últims anys el centre ha representat una integració d’una nova generació d’immigrants i la base per una igualtat d’oportunitats pròpia d’una societat democràtica.

Actualment el centre està dirigit pel Sr. Jaume Fernández, recolzat per l’equip directiu, el claustre format per una setantena de professors/es i amb la col·laboració de l’AMiPA.