Organigrama

Centre

 • Direcció: Jaume Fernández
 • Caps d’Estudis: Cèlia Garbí i Claudi París
 • Coordinació Pedagògica: Clàudia Àlvarez
 • Secretaria: Tània Rubirola

ESO Tutors

 • Tutora 1r ESO A: Isabel Santanach
 • Tutora 1r ESO B: Mone Serra
 • Tutor 1r ESO C: Albert Ramos
 • Tutora 1r ESO D: Meritxell Pastor
 • Tutora 1r ESO E: Sònia Chavero
 • Tutor 1r ESO F: Carles Salvadó
 • Tutora 2n ESO A: Dolors Linares
 • Tutora 2n ESO B: Roser Roura
 • Tutora 2n ESO C: Teia Galí
 • Tutora 2n ESO D: Cristina de la Fuente
 • Tutora 2n ESO E: Montse Dalmau
 • Tutora 2n ESO F: Sílvia Vilà
 • Tutor 3r ESO A: Marcel Matarrodona
 • Tutora 3r ESO B: Montse Carré
 • Tutor 3r ESO C: Òscar Sancenon
 • Tutor 3r ESO D: Jordi Burch
 • Tutor 3r ESO E: Albert Carrillo
 • Tutora 3r ESO F: Rosa Angulo
 • Tutora 4t ESO A: Marissa Corredor
 • Tutora 4t ESO B: Núria Pujol
 • Tutor 4t ESO C: Eduard Escalera
 • Tutor 4t ESO D: Vicenç Cara
 • Tutora 4t ESO E: Isabel Camps
 • Tutoria SIEI: Anna Ros
 • Tutoria Aula d’Acollida: Anna Uñó
 • Tutoria UEC: Eulàlia Vila
 • Tutoria Projecte Aprenent: Jordi Lorca

ESO Coordinadors

 • Coordinació 1r ESO: Montse Lardín
 • Coordinació 2n ESO: Gisela Duran
 • Coordinació 3r ESO: Núria Corona
 • Coordinació 4t ESO: Jordi Lorca

BATXILLERAT

 • Tutor 1r Batxillerat A: Diego Mestre
 • Tutora 1r Batxillerat B: Muntsa Tortós
 • Tutor 1r Batxillerat C: Josep Parals
 • Tutora 1r Batxillerat D: Marta Vilà
 • Tutora 2n Batxillerat A: Montse Ordóñez
 • Tutora 2n Batxillerat B: Maria Sàbat
 • Tutora 2n Batxillerat C: Victòria Ballabrera
 • Coordinació Batxillerat: Maria Sàbat
 • Coordinació Batxibac: Jaume Fernández

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Orientació Psicopedagògica: Eulàlia Vila
 • Cap de departament Català: Iolanda Alsinet
 • Cap de departament Castellà: Raquel Martínez
 • Cap de departament Llengües estrangeres: Marta Vilà
 • Cap de departament Matemàtiques: Vicenç Piferrer
 • Cap de departament Experimentals: Marissa Corredor
 • Cap de departament Socials: Victòria Ballabrera
 • Cap de departament Tecnologia: Rosa Maria Perals
 • Cap de departament Educació Física: Josep Parals
 • Cap de departament Educació Visual i Plàstica: Àlex Trabal
 • Cap de departament Música: Santi Puertas
 • Cap de departament Clàssiques: Sílvia Pasqual
 • Cap de departament Filosofia: Xavier Vilaseca

ALTRES COORDINACIONS

 • Tècnica d’integració social: Pilar Rusca
 • Coordinador iEducació: Vicenç Cara
 • Acord de Corresponsabilitat: Teia Galí
 • Coordinació Riscos laborals: Òscar Sancenon
 • Coordinació Treball de Recerca de Batxillerat: Victòria Ballabrera
 • Coordinació Mediació: Jordi Lorca
 • Coordinació Escoles Verdes: Montse Dalmau
 • Coordinació Pla d’Esports: Josep Parals
 • Coordinació Lingüística: Fina Guillén
 • Coordinació Biblioteca: Àlex Trabal
 • Coordinació Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre: Clara Guixeras
 • Coordinació informàtica: Manel García
 • Coordinació Proves Cambridge: Anna Blanch
 • Coordinació Proves DELF: Cathy Jones
 • Responsable Pla Impuls TIC: Manel Garcia
 • Manteniment web i revista: Albert Ramos

PAS

 • Administració: Domènec Esteban i Imma Ferrer
 • Consergeria: Ramon Viladà i Trini Serrano
 • Consergeria seu carrer de Pals: Mònica Valls
 • Neteja: Juli Valdajos, Estefania Valdajos i Sara de Diós

ALTRES

 • EAP: Aline Bonet
 • Serveis Socials de l’Ajuntament de Palafrugell: Mònica González
 • Programa Salut a l’escola: Margarida Mauri i Rosa Pascual