Organigrama

Centre

 • Direcció: Jaume Fernández
 • Caps d’Estudis: Cèlia Garbí i Claudi París
 • Coordinació Pedagògica: Clàudia Àlvarez
 • Secretaria: Tània Rubirola

ESO Tutors

 • Tutora 1r ESO A: Meritxell Pastor
 • Tutor 1r ESO B: Albert Ramos
 • Tutora 1r ESO C: Isabel Santanach
 • Tutor 1r ESO D: Vicenç Piferrer
 • Tutor 1r ESO E: Gonzalo Casán
 • Tutora 2n ESO A: Sònia Chavero
 • Tutora 2n ESO B: Sílvia Vilà
 • Tutora 2n ESO C: Mone Serra
 • Tutora 2n ESO D: Úrsula Fernández
 • Tutora 2n ESO E: Cristina de la Fuente
 • Tutora 2n ESO F: Montse Dalmau
 • Tutora 3r ESO A: Olga Oliver
 • Tutor 3r ESO B: Albert Carrillo
 • Tutora 3r ESO C: Anna Blanch
 • Tutor 3r ESO D: Jordi Burch
 • Tutora 3r ESO E: Cristina Conchillo
 • Tutora 3r ESO F: Clara Guixeras
 • Tutora 4t ESO A: Marissa Corredor
 • Tutora 4t ESO B: Montse Carré
 • Tutora 4t ESO C: Isabel Camps
 • Tutor 4t ESO D: Eduard Escalera
 • Tutor 4t ESO E: Òscar Sancenon
 • Tutor 4t ESO F: Vicenç Cara
 • Tutoria SIEI: Anna Ros
 • Tutoria Aula d’Acollida: Ester Borrell
 • Tutoria UEC: Elisenda Serrats
 • Tutoria Projecte Aprenent: Jordi Lorca

ESO Coordinadors

 • Coordinació 1r ESO: Montse Lardín
 • Coordinació 2n ESO: Gisela Duran
 • Coordinació 3r ESO: Núria Corona
 • Coordinació 4t ESO: Núria Pujol

BATXILLERAT

 • Tutor 1r Batxillerat A: Diego Mestre
 • Tutora 1r Batxillerat B: Montse Ordóñez
 • Tutora 1r Batxillerat C: Rosa Angulo
 • Tutora 2n Batxillerat A: Teia Galí
 • Tutora 2n Batxillerat B: Muntsa Tortós
 • Tutora 2n Batxillerat C: Xavier Vilaseca
 • Tutor 2n Batxillerat D: Marta Vilà
 • Coordinació Batxillerat: Maria Sàbat
 • Coordinació Batxibac: Jaume Fernández

DEPARTAMENTS

 • Cap de departament Orientació Psicopedagògica: Eulàlia Vila
 • Cap de departament Català: Jordi Lorca
 • Cap de departament Castellà: Teia Galí
 • Cap de departament Llengües estrangeres, Anglès: Adolfo Carbón
 • Cap de departament Llengües estrangeres, Francès: Cathy Jones
 • Cap de departament Matemàtiques: Quim Sinués
 • Cap de departament Experimentals: Marissa Corredor
 • Cap de seminari Experimentals: Montse Lardin
 • Cap de departament Socials: Victòria Ballabrera
 • Cap de departament Tecnologia: Manel Garcia
 • Cap de departament Educació Física: Josep Parals
 • Cap de departament Educació Visual i Plàstica: Àlex Trabal
 • Cap de departament Música: Santi Puertas
 • Cap de departament Clàssiques: Isabel Canós
 • Cap de departament Filosofia: Xavier Vilaseca

ALTRES COORDINACIONS

 • Tècnica d’integració social: Pilar Rusca
 • Tècnica SIEI:
 • Coordinador iEducació: Vicenç Cara
 • Acord de Corresponsabilitat: Teia Galí
 • Coordinació Riscos laborals: Òscar Sancenon
 • Coordinació Treball de Recerca de Batxillerat: Victòria Ballabrera
 • Coordinació Mediació: Jordi Lorca
 • Coordinació Escoles Verdes: Montse Dalmau
 • Coordinació Pla d’Esports: Josep Parals
 • Coordinació Lingüística:
 • Coordinació Biblioteca: Àlex Trabal
 • Coordinació Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre:
 • Coordinació informàtica: Jordi Burch
 • Coordinació Proves Cambridge: Anna Blanch
 • Coordinació Proves DELF: Cathy Jones
 • Responsable Pla Impuls TIC: Manel Garcia
 • Manteniment web i revista: Albert Ramos

PAS

 • Administració: Domènec Esteban i Imma Ferrer
 • Consergeria: Trini Serrano i Marc Poca
 • Consergeria CME: Montse Ruano
 • Neteja: Juli Valdajos, Estefania Valdajos i Sara de Diós

ALTRES

 • EAP: Aline Bonet
 • Serveis Socials de l’Ajuntament de Palafrugell: Mònica González
 • Programa Salut a l’escola: Margarida Mauri i Rosa Pascual