– Estudis

L’Institut Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell és un institut de dues/tres línies d’ESO i, actualment, una de Batxillerat. A continuació, podeu veure l’oferta escolar i la distribució horària de cada matèria per a cada curs.

ASSIGNACIÓ HORÀRIA (Curs 2019-2020)

– Distribució d’hores setmanals de cada matèria al llarg de l’ESO:
 
ASSIGNACIÓ HORÀRIA SETMANAL PER CURSOS
1r Curs
2n Curs
3r Curs
4t Curs
LLENGUA CATALANA I LITERATURA
4
3
3
3’5
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
4
3
3
3’5
LLENGUA ESTRANGERA
3
4
3
3
MATEMÀTIQUES
3
4
4
4
C. NATURALESA: Biologia i Geologia 3 2
CIÈNCIES NATURALESA 3
C. NATURALESA: Física i Química
2
CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA
3
3
3
3
EDUCACIÓ FÍSICA
2
2
2
2
TECNOLOGIA
2
2
2
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
2
2
MÚSICA
2
2
RELIGIÓ  
1
 1
1
1
CULTURA I VALORS ÈTICS  1
1
 1
1
MATÈRIES OPTATIVES
2
2
MATÈRIES ESPECÍFIQUES
9
TUTORIA
1
1
1
1
TREBALL DE SÍNTESI *
(1)
(1)
(1)
PROJECTE DE RECERCA *
(1)
30
30
30
30
MATÈRIES OPTATIVES:
2n ESO: Francès, Música, C. Naturalesa i Ed. Física.
3r ESO: Francès, Control-Robòtica, Cultura clàssica i Emprenedoria.

MATÈRIES ESPECÍFIQUES – 4t ESO:
1a OPCIÓ: Llatí, Biologia-Geologia i Tecnologia.
2a OPCIÓ: Música, Física-Química i Informàtica.
3a OPCIÓ: Francès, Educació Visual i Plàstica i Informàtica.

* El Treball de síntesi i el Projecte de Recerca no té assignació horària específica. Pot realitzar-se al llarg del curs o concentrar-se en uns dies (entre 3 i 5 dies).

BATXILLERAT

– Distribució d’hores setmanals de cada matèria i de cada modalitat:1r CURS DE BATXILLERAT:
 
MATÈRIES COMUNES
1r Curs
LLENGUA I LITERATURA CATALANA
2
LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
2
LLENGUA ESTRANGERA
3
EDUCACIÓ FÍSICA
2
CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI
2
FILOSOFIA 2
TUTORIA
1
TREBALL DE RECERCA (Inici)
TOTAL HORES
14
 
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MATÈRIA MOD.
OBLIGATÒRIA

MATEMÀTIQUES I
MATÈRIA MODALITAT 2 FÍSICA I
MATÈRIA MODALITAT 3 QUÍMICA I / DIBUIX TÈCNIC I
MATÈRIA MODALITAT 4 BIOLOGIA I / TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

MATÈRIES ESPECÍFIQUES

RELIGIÓ / PSICOLOGIA / FRANCÈS I  – (2h)

TOTAL HORES
16
MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
MATÈRIA MOD.
OBLIGATÒRIA
MATEMÀTIQUES  APLICADES A LES  CCSS I / LLATÍ I
MATÈRIA MODALITAT 2 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
MATÈRIA MODALITAT 3  ECONOMIA DE L’EMPRESA I
MATÈRIA MODALITAT 4 LIT. CASTELLANA 
MATÈRIES ESPECÍFIQUES RELIGIÓ / PSICOLOGIA / FRANCÈS I – (2h)
TOTAL HORES
16

 

2n CURS DE BATXILLERAT:
 
MATÈRIES COMUNES
2n Curs
LLENGUA I LITERATURA CATALANA
2
LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
2
LLENGUA ESTRANGERA
3
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
3
HISTÒRIA
3
TUTORIA
1
TREBALL DE RECERCA (Acabament)
TOTAL HORES
14
 
MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA

MATÈRIA
MODALITAT 1

MATEMÀTIQUES II
4
MATÈRIA MODALITAT 2 FÍSICA II / Ciències de la Terra i del Medi Ambient
4
MATÈRIA MODALITAT 3 QUÍMICA II / DIBUIX TÈCNIC II
4
MATÈRIA MODALITAT 4 BIOLOGIA II / TECNOLOGIA INDUSTRIAL II
4
TOTAL HORES
16
MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
MATÈRIA MODALITAT 1 GEOGRAFIA
4
MATÈRIA MODALITAT 2 ECONOMIA DE L’EMPRESA II
4
MATÈRIA MODALITAT 3 HISTÒRIA DE L’ART/ LIT. CASTELLANA 
4
MATÈRIA MODALITAT 4 LLATÍ II / MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CCSS II
4
TOTAL HORES
16