– AMPA

AMPA

Quan el Departament d’Ensenyament va comunicar a la Comunitat Educativa que entraria en funcionament el nou Institut de Bellcaire d’Urgell, l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de cada municipi adscrit (Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell, Castellserà, la Fuliola, Linyola, Montgai, Penelles i la Sentiu de Sió) va elegir dos delegats per tal de vetllar el procés d’obertura del nou centre i preparar els estatuts per a la creació d’una associació de pares de l’Institut. Actualment, el Centre té una AMPA legalment constituïda i amb estatuts propis.

Poden formar part de l’Associació els pares i mares o tutors/es legals dels alumnes matriculats al centre que ho desitgin.
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Institut Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell està integrada pel 95 % dels pares dels alumnes del Centre.

Es reuneixen preceptivament, amb caràcter ordinari, una vegada al mes en la seva seu social (sala de l’institut) i ,amb caràcter extraordinari, sempre que faci falta. Al menys un cop a l’any convoquen una assemblea general informativa per a tots els associats.

ACTIVITATS PRINCIPALS DE L’APA

DIRIGIDES  ALS PARES
– Conferències
– Cursos de formació.
– Grups d’Escola de Pares
– Festa de fi de curs
– Facilitar l’adquisició de material escolar en les millors condicions

DIRIGIDES ALS ALUMNES
– Intervenció en activitats escolars o paraescolars
– Aportació de material divers al Centre:
    informàtica, biblioteca, laboratoris, tecnologia, material esportiu, cortines…
– Organització de sessions d’orientació

CONJUNTAMENT AMB EL CENTRE
– Col·laboració amb les festes i sortides del Centre:
    Castanyada, Nadal, Sant Jordi, Jornada d’acollida, Fi de curs, sortides i excursions …
– Col·laboració amb
    – La publicació de la revista “notícIES” del Centre

JUNTA DIRECTIVA DE L’APA
D’acord als estatuts, la Junta Directiva de l’AMPA està formada per 16 membres:
        – 8 per elecció de l’assemblea
        – 8 com a representants dels pobles i designats directament per ells, a raó d’1 per municipi.La finalitat d’aquesta Junta és la de permetre la participació de tots els municipis independentment de la quantitat d’alumnes que aporten a l’Institut.

En el cas que una població no designi cap representant, queda el lloc vacant i, en qualsevol moment, pot ser ocupat per un membre d’aquesta població.

MEMBRES  DE  LA  JUNTA  DIRECTIVA  DE  L’APA
( Poblacions, representants i càrrecs )
BELLCAIRE Dolors Tilló – Tresorera
Teresa Coll – Vocal
Montse Boix – Secretària
BELLMUNT
CASTELLSERÀ Carme Ges – Vocal
Marta Pradas – Presidenta
Ruben Escolà – Vice President i Consell Escolar
LA FULIOLA
LINYOLA Moisés Mata – Vocal
Mateu Biosca – Vocal
Francesc Revuelta – Vocal
Carme Pallàs – Vocal
MONTGAI  Marta Salse – Vocal
PENELLES Cristina Serra – Vocal
Toni Martin – Vocal
LA SENTIU DE SIÓ