Normes i funcionament

Per accedir a les NOFC – normes d’organització i de funcionament de centre – cliqueu en aquest enllaç.