Estudi Assistit

Els tallers estan adreçats a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO. Es fan dimecres, en horari extraescolar,  de 15.30 a 17.00 h.

Aquests tallers  tenen com a finalitat treballar la competència d’aprendre a aprendre i la competència matemàtica, orientades a fomentar l’autonomia de l’alumnat i  contribuir a l’assoliment dels objectius educatius en la competència d’aprendre a aprendre. Centren la intervenció educativa en la competència matemàtica mitjançant l’adquisició dels coneixements, habilitats i estratègies.

La família es compromet a vetllar per l’assistència del seu fill o filla a les sessions del taller.

D’altra banda, l’AMPA del centre  organitza dos tallers d’estudi assistit adreçats a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. Aquests tallers es fan en horari extraescolar, cada dimecres a la tarda, de 15.30h a 17.00h.

Així mateix, participem a l’Aula Jove, un projecte de reforç educatiu especialitzat en l’atenció de joves de secundària (ESO) de Rubí que viuen en un entorn econòmic i social desfavorable.

Des dels seus inicis, el projecte ha estat impulsat per voluntaris, que dues tardes a la setmana acompanyen aquests joves i els ajuden a millorar el seu rendiment acadèmic a la Biblioteca Mestre Martí Tauler.