Preinscripció ESO curs 2020-21

El dimecres, 13 de maig, comença la preinscripció per l’Ensenyament Secundari Obligatori als centres educatius. Des del dia 13 fins al 18 la presentació de sol·licituds es farà exclusivament de forma telemàtica i des del dia 19 fins el 22 també es podrà fer personant-se físicament al centre de primera petició. En aquest segon cas, s’haurà de demanar obligatòriament cita prèvia.

Oferta de places de l’Institut Sales

 

http://mapaescolar.gencat.cat/.

 

Preinscripció telemàtica

 • Del 13 al 22 de maig
 • A l’adreça http://preinscripcio.gencat.cat
 • AJUDA en cas de dubtes a secretaria.sales@gmail.com preferiblement
 • AJUDA (només si és imprescindible) al 648 26 73 03 (de 10.30h a 13.30h)
 • Un cop emplenat el formulari heu d’enviar el resguard de la sol·licitud i la documentació escanejada o fotografiada a secretaria.sales@gmail.com. La documentació a enviar és la següent:
 • DNI, NIE o passaport de pare i mare, tutor/a.
 • DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna si és major de 14 anys o si el té encara de ser menor de 14 anys
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acollida en família o institució, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Les persones que a la sol·licitud hagin al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que ho acrediti
 • Rebreu confirmació de recepció.

 

 

Preinscripció presencial

 • NOMÉS EN CASOS EXCEPCIONALS.No està permès fer cap altre tràmit que no sigui la preinscripció.
 • Del 19 al 22 de maig. Exclusivament amb cita prèvia
 • HORARI: El 19, 20,21 i 22 de 9.00h a 13.30h i el 19 de maig de 15.00h a 18.30h.
 • 1 sola persona amb mascareta, bolígraf, guants i amb la sol·licitud i la documentació preparades. No es permetrà l’accés a les instal·lacions a ningú que no respecti les mesures sanitàries.
 • Documentació que heu de presentar:
 • Sol·licitud emplenada i signada
 • DNI, NIE o passaport de pare i mare, tutor/a. 
 • DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna si és major de 14 anys o si el té encara de ser menor de 14 anys
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acollida en família o institució, la resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Les persones que a la sol·licitud hagin al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que ho acrediti.
 • Demanar cita prèvia a l’aplicació:  https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,08034621
 • Demanar cita prèvia per telèfon: 648 26 73 03 (de 10.30h a 13.30h)

 

Tota la informació relativa a la preinscripció

La trobareu a la web del Departament d’Educació, a l’adreça http://preinscripcio.gencat.cat