Resguard títol d’ESO

Els alumnes que hagin acreditat l’etapa de l’ESO poden passar a recollir el seu resguard provisional del títol d’ESO per la secretaria de l’institut. Dos aspectes molt importants a tenir en compte:

  • el lliurament de resguards es farà el dia 16 de juliol a les 11h
  • heu de portar una fotocòpia del DNI o NIE o Passaport