Primera trobada XAJI

Aquest curs el MAC participarà en la Xarxa Activa de Joves per a la Igualtat. Un projecte que fa uns anys que funciona en altres centres de Cornellà i Barcelona  i que consisteix en crear un grup voluntari entre l’alumnat de 1r d’ ESO, que durant tres anys rebi informació sobre aspectes relacionats amb el respecte entre els diferents col.lectius que conformen la societat en general i el nostre centre en particular. Hauran de ser una referència al centre per a la resta de l’alumnat.
Aquí hi podeu trobar més informació.
Divendres, un grup voluntari de 1r d’ESO va assistir a la primera trobada del curs. Durant tres anys rebrà formació sobre aspectes relacionats amb el respecte entre els diferents col.lectius que conformen la societat en general i el nostre centre en particular. Seran els nostres referents al centre per a la resta de l’alumnat.