Presentació Servei Comunitari

El passat dia 6 de novembre les 11:30 a la sala polivalent del MAC, es va inaugurar el projecte de Servei Comunitari 2018-2019.
El Servei comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.
Promou que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
És una proposta educativa educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne aprèn a ser ciutadà des de la pràctica.
Aquest projecte està adreçat a l’alumnat de 3er d’ESO.