Preinscripció de Batxillerat

Per poder fer la preinscripció s’han de tenir en compte els següents aspectes:

ALUMNAT EXEMPTE DE FER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Tot aquell alumnat que ja pertany al nostre centre, perquè està cursant 4t ESO o Batxillerat, no els cal fer la preinscripció per al Batxillerat Científic, Tecnològic, Humanístic o Social

ALUMNAT OBLIGAT A FER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Per al Batxillerat d’Arts Plàstiques, Disseny i Imatge TOTS els/les alumnes han de fer la preinscripció (inclosos els que partanyen a l’INS Maria Aurèlia Capmany)

PREINSCRIPCIONS

 • Existeixen dues opcions i SEMPRE serà per internet:
  • Sol·licitud electrònica (FER CLICK AQUÍ). Cal identificar-se amb DNI electrònic, idCAT Mòbil i número d’identificació de l’alumne/a que consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC). El tràmit s’acaba amb l’enviament del formulari per internet i no cal presentar cap còpia d’aquest al centre.
  • Sol·licitud en suport informàtic (FER CLICK AQUÍ). El tràmit s’acaba amb l’enviament per correu electrònic del resguard acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, i cal enviar-la a preinscripcio@institutcapmany.cat dins del termini establert per presentar la documentació**.

** En els casos excepcionals en què no es pugui enviar per correu electrònic, es pot demanar cita prèvia al centre (veure l’apartat ‘Com demanar cita prèvia?‘).

TERMINIS

 • Període de preinscripció, del 27 de maig al 3 de juny de 2020
 • Termini per demanar la cita prèvia (disponible per a tot l’alumnat): del 27 de maig al 3 de juny de 2020.
 • Termini per presentar la documentació al centre triat en primera opció: fins el 4 de juny de 2020 (resguard/documentació i demanant cita prèvia).
 • Les llistes provisionals es publicaran el 15 de juny de 2020 (del 16 al 18 de juny de 2020 es podran fer reclamacions)
 • Publicació de les llistes definitives, després de les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Llista final definitiva: 26 de juny de 2020
 • Dates de matriculació ordinària: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Dates de matriculació extraordinària (per a l’alumnat que ha anat a l’avaluació de setembre): del 7 al 10 de setembre de 2020

COM DEMANAR CITA PRÈVIA?

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR (sempre que no s’hagi pogut enviar per correu electrònic)

 • Fotocòpia i original del llibre de famíliacertificat de naixement o altres documents relatius a la filiació o resolució d’acolliment
 • Fotocòpia i original del document identificatiu del sol·licitant (DNItargeta de residència on consti NIE/passaport o document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, carnet de família monoparental o família nombrosa)
 • Fotocòpia i original del DNI de l’alumne/a (DNItargeta de residència on consti NIE/passaport o document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris) NOTA: EN CAS QUE L’ADREÇA DEL DOCUMENT D’IDENTIFICACIÓ DE L’ALUMNE/A NO SIGUI DE CORNELLÀ S’HA DE PORTAR UN CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT
 • Fotocòpia i original de la targeta sanitària de l’alumne/a
 • Fotocòpia i original del carnet de família monoparental o família nombrosa
 • Fotocòpia i original del certificat de la nota mitjana de 1r, 2n i 3r d’ESO (alumnes que actualment estan cursant 4t ESO). Si l’alumne/a ha finalitzat l’ESO, el certificat de la nota mitjana serà de tota l’etapa.

CONDICIONS HIGIÈNIQUES PER PRESENTAR DOCUMENTACIÓ AL CENTRE (AMB CITA PRÈVIA)

 • Cal portar mascareta (qui no la porti no podrà entrar al centre)