Matrícula Batxillerat curs 19/20

Matrícula del 9 al 12 de juliol

HORARI DE SECRETARIA 

 Matins: d’11:00 h a 13:30 h

Documentació a presentar a la matrícula:

  • Full de matrícula (cal passar pel centre a recollir-lo)
  • Justificant del pagament del material curs 19/20
  • Original i fotocòpia del llibre de família o partida de naixement
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare o de la mare (o tutors legals)
  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport de l’alumne/a.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta Sanitària individual) de l’alumne/a
  • Resguard del títol de’ESO per aquells alumnes que accedeixin des de 4t d’ESO.