PROGRAMARI D’ORDINADORS PORTÀTILS

El programari que haurien de tenir els ordinadors portàtils dels alumnes és el següent (alguns d’ells són recursos online que només cal tenir-los com a marcadors o favorits al navegador):

– navegadors d’internet (es recomanen Google Chrome i Mozilla Firefox)
     https://www.google.com/intl/es/chrome/
     https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
– LibreOffice
     https://es.libreoffice.org/
– Scratch
     https://scratch.mit.edu/download
– APP Inventor (aplicació per a telèfon mòbil Android)
     https://appinventor.mit.edu/explore/
– MBlock (MakeBlock)
     https://www.makeblock.es/soporte/mblock/
– Pneumàtica:
     http://www.portaleso.com/neumatica/simulador.html
     http://ares.cnice.mec.es/electrotecnia/a/generales/simulador_neumatica/simulador_neumatica.htm
     http://www.logiclab.hu/index.php