INICI DE CURS 17/18

DIJOUS 7:

Recollida butlletí notes de setembre: 9:45h

DIJOUS 7 I DIVENDRES 8:

Matrícula batxillerat per l’alumnat que ha aprovat al setembre.

DIMARTS 12

RECOLLIDA ORDINADORS (alumnat 1r ESO):

de 10:00 a 11:00

ACOLLIDA D’ALUMNES DE 1r, 2n ,3r i 4t d’ESO:

9h  Acollida 1r d’ESO

9.30h  Acollida 2n d’ESO

10h  Acollida 3r d’ESO

10.30h  Acollida 4t d’ESO

ACOLLIDA D’ALUMNES DE BATXILLERAT

9.30h: Acollida 1r Batxillerat Artístic

9.45h: Acollida 1r Batxillerat Científic-Tecnològic i 1r Humanístic-Social

10.45h: Acollida 2n de Batxillerat Artístic, Científic-Tecnològic i Humanístic-Social

DIMECRES  13:

D’11h i fins les 14h: continuació entrevistes individuals a l’ESO i a BATXILLERAT

DIJOUS 14

8h: Inici de les classes d’ESO i de BATXILLERAT