Eleccions al Consell Escolar

“Eleccions al Consell Escolar”
El calendari del procés electoral per renovar la meitat dels membres representants del professorat, alumnat, PAS i dels pares i mares dels centres públics segons la Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, és el següent:
  • Inici del procés: a partir del 5 de novembre de 2018
  • Constitució de les meses electorals: abans del 14 de novembre de 2018
  • Votacions: entre els dies 26 de novembre i 30 de novembre de 2018, ambdós inclosos
  • Constitució del Consell Escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del 21 de desembre de 2018